Bedrift

logo (300x69)

Sykefravær koster din bedrift minst 2.000 kr. per dag. Har du tenkt hva en reduksjon i sykefraværet betyr for din bedrift og dine ansatte?

Vårt fokus er på forebyggende arbeid, tilrettelegging på arbeidsplass, vurdering og behandling, på arbeidsplass eller klinikk. Vi skreddersyr en løsning som møter bedriftens behov!

Resultat: Redusert sykefravær, friske ansatte og en fornøyd bedrift!