Behandling

 logo (300x69)

Hva er fysioterapi?
Fysioterapi er en fysisk behandlingsform som brukes ved plager i muskel og-skjelettsystemet.

Fysioterapeuten har en grunnleggende forståelse basert på viten om menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling, og kan ut i fra dette korrigere, veilede og tilrettelegge for den enkelte pasient. Forebygging, vedlikehold og opptrening er med på å bevare og fremme god helse.

Fysioterapi er et lovfestet tilbud innen norsk helsetjeneste, og offentlig autorisasjon kreves for å kunne arbeide som fysioterapeut.