Radial trykkbølgebehandling

Radial trykkbølgebehandling har vist seg effektiv mot flere kroniske smertetilstander i muskler og skjelett, gjerne i sener som danner overganger mellom muskler og knokler.

Behandlingsmetoden benyttes også på mer akutte smertetilstander, særlig innen sport og idrett. Den har gitt større bredde i utvalget av behandlingstilbudet hos leger, fysioterapeuter og kiropraktorer og kan være et alternativ til kortisonsprøyter og kirurgiske inngrep. Metoden er heller ikke til hinder for mulige inngrep senere dersom eksempelvis kirurgi likevel skulle vise seg nødvendig.